Catalunya logística


Aquest portal ofereix una detallada panoràmica de Catalunya des de la perspectiva del seu desenvolupament logístic i de com aquest es projecta en l’àmbit internacional.

Els autors, Víctor Badenas, Judith Contel i Daniel Venteo, amb la direcció editorial de Josep Margalef, defineixen les tendències logístiques que s’impulsen a la comunitat catalana en el marc de l’economia global, i mostren la capacitat operativa de les empreses i els organismes que intervenen en la gestió dels processos logístics, tant dels fluxos de mercaderies i serveis com de la mobilitat de les persones.

Els reptes de la planificació i la gestió logística es materialitzen també en infraestructures, que al territori català tenen una especial importància per garantir la sostenibilitat econòmica del seu teixit social i la seva capacitat productiva i exportadora.

Aquest estudi, il·lustrat amb més de cent trenta fotografies i gràfics dedica una especial atenció a la funció que exerceix Catalunya en les xarxes logístiques i el comerç internacionals, i com a node logístic del sud d’Europa i l’àrea mediterrània.