Catalunya logística


Aquest portal ofereix una detallada panoràmica de Catalunya des de la perspectiva del seu desenvolupament logístic i de com aquest es projecta en l’àmbit internacional.

Els autors, Víctor Badenas, Judith Contel i Daniel Venteo, amb la direcció editorial de Josep Margalef, defineixen les tendències logístiques que s’impulsen a la comunitat catalana en el marc de l’economia global, i mostren la capacitat operativa de les empreses i els organismes que intervenen en la gestió dels processos logístics, tant dels fluxos de mercaderies i serveis com de la mobilitat de les persones.

Els reptes de la planificació i la gestió logística es materialitzen també en infraestructures, que al territori català tenen una especial importància per garantir la sostenibilitat econòmica del seu teixit social i la seva capacitat productiva i exportadora.

Aquest estudi, il·lustrat amb més de cent trenta fotografies i gràfics dedica una especial atenció a la funció que exerceix Catalunya en les xarxes logístiques i el comerç internacionals, i com a node logístic del sud d’Europa i l’àrea mediterrània.

Artur Mas,
President de la Generalitat de Catalunya


La logística és un factor clau i essencial en el desenvolu pament econòmic i social d’un territori, i implica en la seva planificació i desenvolupament un gran nombre d’agents i actors de la nostra societat: administracions públiques, associacions professionals, empreses i usuaris finals.

Totes les grans àrees industrials i de serveis del nostre entorn són també unes zones amb un gran potencial en el camp de la logística. Avui en dia podem afirmar que ambdós sectors són complementaris i que, un sense l’altre, difícilment podran tirar endavant i ser competitius en el món actual.

Catalunya no pot estar al marge d’aquesta tendència. Tots som ben conscients que cada vegada costa més que s’instal·lin grans indústries a casa nostra, i cal cercar nous sectors per a la creació de llocs de treball i la generació de riquesa.

Joaquim Gay de Montellà,
President de Foment del Treball Nacional


Catalunya logística és una obra de referència per a l’activitat econòmica i empresarial del nostre país i per això hem de celebrar aquesta nova edició que manifesta, de forma clara i ordenada, la capacitat que tenen les nostres empreses, els nostres centres industrials i de producció per generar riquesa i nous clients, sempre que disposin d’un sistema logístic de transport i distribució modern i viu. La logística és un motor vertebrador de la nostra economia.

Els propers anys són decisius per al posicionament de Catalunya com a protagonista principal del Mediterrani. Aquest ha de ser el nostre objectiu, pel qual tots hem de treballar, i cap al qual hem de dirigir totes i cadascuna de les nostres accions. L’avantatge d’aquest propòsit, enfront d’uns altres, és que, a més de ser possible, genera l’ànim i la participació d’amplis sectors empresarials, polítics, socials i econòmics. És, al capdavall, un objectiu que genera il·lusió i unanimitat.

Pere Roca,
President de la Comissió Executiva de la Fundació ICIL


La funció logística és cabdal per a l’evolució de la nostra societat, tant a nivell industrial com comercial, en la fabricació de béns i en la prestació de serveis. El teixit social requereix, fomenta i sustenta l’intercanvi de productes, tecnologia, coneixement, informació..., que generen, al mateix temps, processos logístics.

Per aquest motiu, la Fundació ICIL treballa per una Catalunya logística. Aquesta voluntat és el fonament de la nostra història i volem que sigui l’eix d’actuació del nostre futur.

Catalunya ha fet una aposta ferma per esdevenir la principal plataforma logística del sud d’Europa, coherent amb el seu caràcter emprenedor en els àmbits industrial i del comerç nacional i internacional. És per això que ha estat sempre capdavantera en les iniciatives empresarials i institucionals que han impulsat aquest propòsit i han potenciat l’ús d’infraestructures logístiques.

Autors


El procés de creació i producció del portal ha estat dirigit per David Soler i gestionat per Marge Books, amb la col·laboració d’experts professionals relacionats amb el sector logístic. 

L’equip de col·laboradors que han elaborat els continguts de l’obra ha comptat amb l’assessorament i direcció de Josep Margalef i ha estat format per:


Víctor Badenas, periodista especialitzat en la gestió de la cadena de subministrament i els processos logístics.

Judith Contel, periodista especialitzada en sistemes de transport i infraestructures logístiques.

Daniel Venteo, historiador i periodista especialitzat en història de Catalunya.