Pere Roca,
President de la Comissió Executiva de la Fundació ICIL


La funció logística és cabdal per a l’evolució de la nostra societat, tant a nivell industrial com comercial, en la fabricació de béns i en la prestació de serveis. El teixit social requereix, fomenta i sustenta l’intercanvi de productes, tecnologia, coneixement, informació..., que generen, al mateix temps, processos logístics.

Per aquest motiu, la Fundació ICIL treballa per una Catalunya logística. Aquesta voluntat és el fonament de la nostra història i volem que sigui l’eix d’actuació del nostre futur.

Catalunya ha fet una aposta ferma per esdevenir la principal plataforma logística del sud d’Europa, coherent amb el seu caràcter emprenedor en els àmbits industrial i del comerç nacional i internacional. És per això que ha estat sempre capdavantera en les iniciatives empresarials i institucionals que han impulsat aquest propòsit i han potenciat l’ús d’infraestructures logístiques.

Dins el nostre territori comptem amb un ventall de solucions logístiques per a totes les àrees d’activitat, des del sector primari al de les tecnologies més avançades, distribuïdes de manera complementària, aprofitant les potencialitats de cada regió i els sectors que hi coexisteixen. Aquesta diversitat capacita una alta especialització dels serveis, i permet oferir una gamma molt àmplia de prestacions.

La ubicació geogràfica de Catalunya permet una gran capacitat i potencialitat de gestió pel que fa a l’accessibilitat a Europa, així com pels tràfics marítims que ens connecten amb els mercats i els centres productius mundials, especialment amb els països emergents que ofereixen i demanden una gran diversitat de productes i serveis.

La proximitat i capacitat dels equipaments logístics del país –ports, aeroports, xarxes viàries i ferroviàries i els parcs logístics de sòl cobert–, configuren una oferta logística molt competitiva. Les ampliacions d’aquestes infraestructures, el traçat definitiu del corredor del Mediterrani i les connexions amb els ports secs de l’interior del territori espanyol i del sud de França situen Catalunya a primera línia en el mapa logístic internacional.

La configuració de les nostres ciutats i les seves àrees metropolitanes, on s’ordena una malla de zones d’activitats logístiques i polígons industrials, ha facilitat el desenvolupament d’àrees de distribució locals i de proximitat que han permès mantenir i desenvolupar un teixit industrial proper als centres de població.

Per la seva banda, la iniciativa sostinguda de les empreses i els professionals per la formació logística ha consolidat equips humans, formats i motivats per afrontar la complexa situació de les economies productives i orientar la seva activitat vers els reptes de futur.

Les empreses han vist en la funció logística una eina que els ha permès millorar la seva gestió, optimitzar els seus processos i recursos i, el més important, optar a l’elaboració de nous productes, accedir a nous mercats i utilitzar nous canals de distribució. Cal celebrar el nombre d’empreses que han aplicat tècniques i procediments logístics que avui els permeten incrementar les seves exportacions de manera molt significativa.

En els darrers anys, la inversió logística de les empreses ha destacat especialment en àmbits com ara la formació, les tecnologies de la informació i la comunicació, els equipaments de manutenció, les flotes de distribució menys contaminants i la tendència a l’ús de les energies renovables. Creiem que s’han fet els deures, dotant les empreses de la qualitat de servei i la capacitat de reacció que requereixen les actuals circumstàncies de l’economia catalana i internacional. Pel que fa a les institucions, cal que mantinguin l’aposta sostinguda pel sector logístic, tot i les dificultats que això comporta en la situació de crisi en què vivim, ja que de ben segur és un dels factors clau per al desenvolupament futur de la capacitat productiva i exportadora de la indústria a Catalunya.

Gaudeixin com he fet jo de la lectura d’aquest exemplar, perquè els permetrà valorar amb profunditat la potencialitat que tenim per afrontar nous reptes.Pere Roca

President de la Comissió Executiva de la Fundació ICIL