Creixement del tràfic intercontinentalL’aeroport de Barcelona-El Prat ocupa el quart lloc en l’escalafó europeu pel que fa a origen/destí dels passatgers i el 22è a escala mundial, per davant de ciutats com Frankfurt, Roma o Amsterdam. Això ha estat el resultat de posar en marxa noves rutes internacionals que han provocat que en el període 2005-2009 el tràfic intercontinental de l’aeroport hagi crescut un 72 %. De fet, l’any 2010 van passar per l’aeroport barceloní 29,2 milions de passatgers, un 6,5 % més que l’any anterior, tot i la desfavorable conjuntura econòmica global i la incidència del tren d’alta velocitat a la ruta Barcelona-Madrid, que ha reduït el nombre de passatgers del pont aeri operat per la companyia Iberia.

Pel que fa al tràfic intercontinental, segons dades de 2009, el 70 % es concentra en els mercats nord-americà, en primer lloc, i africà, en segon. El creixement del tràfic intercontinental de l’aeroport de Barcelona-El Prat durant el 2010 va ser superior al dels mercats domèstic i europeu, arribant als 2,06 milions de passatgers, xifra que suposa un 13 % d’increment anual.

Tot i les 28 destinacions intercontinentals existents l’any 2010, l’aeroport de Barcelona-El Prat encara té una connectivitat escassa, un 6,8 %, degut a la manca de vols directes de llarga distància. Aquest és un fet gairebé excepcional dins el mapa dels aeroports europeus amb més de 25 milions de passatgers, però que expressa la seva potencialitat de creixement.


Tendències als aeroports de Barcelona, Girona i Reus