Costos logístics i subcontractació


El magatzem pulmó continua tenint un paper modulador en la majoria de sectors industrials. A la imatge, procés de manutenció de productes a un magatzem de MRW Logística Avanzada.

Nombrosos estudis afirmen que els costos logístics s’incrementaran, especialment en el transport, i que la seva gestió serà vital per a les empreses. Un estudi de l’any 2010 de la consultora AT Kearney apuntava que si el 2003 els costos derivats del transport, l’inventariat, l’emmagatzemament i l’administració representaven el 6,1 % dels costos de les empreses globals, el 2008 aquests ja eren del 7,3 i la previsió a cinc anys era del 7,7 %, impulsats sobretot per l’augment dels costos del transport. Ara bé, la consciència respecte als costos logístics no sempre és clara: una anàlisi de Miebach Consulting sobre tendències logístiques descobria que el 20 % de les empreses desconeixen quins són els seus costos logístics totals.

L’estudi afegia que un 93 % de les empreses entenien que el transport incrementaria els costos logístics, però un 81 % d’aquestes considerava que els serveis logístics de valor afegit que demanda el mercat també tindrien importància i un 52 % apuntava als augments dels costos derivats de la logística inversa. Aquests ítems superen els capítols més tradicionals, i posen de manifest el paper dels nous serveis logístics en l’estructura dels costos. A la vegada, fan evident que les empreses hauran de replantejar les seves estratègies de transport, dirigides a l’aprofitament de l’eficiència intermodal que suposa el ferrocarril i el transport marítim.

Precisament, els costos són el motiu principal de les empreses per subcontractar en algun grau la seva logística. Si aquesta és una tendència ja generalitzada, tots els indicadors apunten al seu creixement en totes les regions del món. L’estudi Global logistics trends de Miebach Consulting de 2009, indicava que Amèrica del Nord i l’Extrem Orient compten amb el major grau de subcontractació logística, mentre que a l’altre extrem se situarien Amèrica del Sud i Central. Segons l’estudi, els mercats europeus presenten encara un grau de subcontractació relativament baix però gaudeixen del major potencial de creixement a curt termini, especialment pel que fa a països de l’Europa Occidental.

Si la reducció de costos és el motiu principal pel qual un 65 % de les empreses subcontracten serveis logístics cada cop té més importància la concentració en el nucli fonamental del seu negoci, l’augment de flexibilitat que els aporta, i la possibilitat de reduir les inversions, millorar serveis o incrementar sinergies. I què se subcontracta? D’acord amb l’informe, el transport, en un 93 %, i l’emmagatzematge, en un 50, són les activitats més subcontractades davant de processos més sensibles o estratègics, com la gestió de les comandes o la producció. Una de les perspectives més clares està en el mercat derivat de la creixent logística inversa.

A Catalunya, el Baròmetre dels costos logístics de 2008, de Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) i l’Institut Cerdà, apuntava dades que expliquen l’oferta dels operadors logístics. Segons aquest baròmetre, les empreses subcontracten més del 55 % de les operacions de transport. En relació amb l’emmagatzematge, un 31 % l’externalitza completament, mentre que un 25 % subcontracta una part de l’activitat i en manté una altra dins la seva estructura, i un 39 % utilitza exclusivament recursos propis. A més, per al 77 % de les empreses és essencial comptar amb eines de control dels costos logístics interns i els subcontractats.


Identificació: futur en RFID

Portal RFID per a la identificació de productes per radiofreqüència.

La traçabilitat de les referències va lligada a la identificació en tot el procés logístic mitjançant l’ús de codis de barres (EAN-13, EAN-128) o de sistemes de radiofreqüència (tags RFID) en funció de l’entorn (magatzem, distribució, fabricació), de les característiques d’aquest (línies de producció, magatzem) i de les necessitats d’informació (distància dels punts de lectura, nombre de lectures, volum d’informació que es precisa...). Després de molt anys de prevalença del codi de barres, els sistemes de radiofreqüència guanyen terreny i es consideren la nova generació en els sistemes d’identificació, ja que ofereixen una traçabilitat permanent dels productes en tota la cadena. L’RFID aporta una millora en el control dels fluxos i identifica objectes en moviment, especialment si no es pot garantir un contacte visual directe entre el lector i les etiquetes de codis de barres. A més, les errades es minimitzen, aspecte molt important, ja que en entorns logístics els codis de barres donen lectures errònies en un 23 % dels casos, segons un estudi de l’Aecoc (Asociación Española de Codificación Comercial). No obstant això, continua sent una tecnologia més costosa, i encara no s’ha arribat a l’estandardització EPC desitjable per generalitzar la seva aplicació.