Cultura logística i incorporació de noves tendències


La cultura logística a Catalunya és heterogènia, depèn del grau de desenvolupament del sector d’activitat i de les particularitats de cada organització. Encara hi ha empreses per a les quals la logística es circumscriu a la gestió del magatzem, mentre que la major part hi veu un procés que s’ha d’ajustar i del que cal controlar-ne costos i ineficiències. La logística és un concepte actual que, amb major o menor profunditat, és motiu de debat i penetra a la direcció de les organitzacions: hi ajuden congressos, fires, publicacions, blocs... i, sobretot, les necessitats diàries.

La logística, que pot representar fins el 10 % dels costos segons el sector que s’analitzi, s’ha integrat en les estratègies empresarials, tant pel que fa als aprovisionaments com a la fabricació i la distribució. Les empreses fan seva la necessitat de plantejaments logístics rigorosos i augmenta el nombre de les que introdueixen hàbits de redisseny constant de l’estructura i de l’operativa logística en la recerca de la millor posició competitiva. En paral·lel, s’aprofiten les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). S’és conscient que no es tracta només d’articular físicament els materials al llarg del procés del producte, sinó també de gestionar el flux de la informació tant intramurs com dins de la cadena de valor compartida.


Logisnet – El portal de la logística

Logisnet (www.logisnet.com) és el portal de referència a internet dins l’àmbit de la logística d’Espanya i Portugal. Una eina per a la gestió dels processos logístics i el comerç nacional i internacional.

Aquesta plataforma digital, operativa des de 1996, facilita la col·laboració entre els agents que intervenen en la cadena de subministrament mitjançant:


• Un Directori logístic interactiu, amb l’oferta de serveis i productes dels fabricants, operadors i organismes del sector logístic.

• Una Llibreria tècnica on localitzar les edicions que permeten accedir al coneixement que els professionals necessiten per al desenvolupament de la seva activitat.

• Un Diccionari de logística multilingüe.

• Una secció de Recursos logístics per localitzar esdeveniments, congressos, publicacions, guies i informacions pràctiques.

• Una Borsa de treball per facilitar el contacte entre la demanda i l’oferta laboral en el sector logístic.


Per mimetisme i constatació d’avantatges, són moltes les empreses que prenen com a estratègia concentrar-se en el nucli fonamental del seu negoci i subcontractar de manera progressiva la resta d’activitats, tendència que atorga pes específic a la logística com a articulador de les activitats subcontractades. Un estudi del Consejo Superior de Cámaras de Comercio calculava que, a Espanya, la subcontractació suposa el 12 % de l’activitat industrial i que a Catalunya el percentatge puja al 27 i representa un 20 % de la facturació.

Pel que fa a la subcontractació de les operacions estrictament logístiques, cada cop més empreses introdueixen en les seves estratègies la subcontractació de l’emmagatzematge, la manipulació de les càrregues o la preparació de comandes. La subcontractació penetra fortament en la cultura empresarial, un pas que també aporta una major confiança en els socis proveïdors, de manera que tant qui subcontracta com qui assumeix la tasca encarregada aprenen a compartir aspectes que van més enllà de l’activitat estipulada i porten paulatinament a processos de col·laboració de caràcter més integrador.