El paper de les infraestructures


La lliure mobilitat de les persones, els béns i els serveis en un territori és un requisit indispensable per garantir el potencial de desenvolupament d’una societat i la qualitat de vida dels seus membres.

En aquest sentit, la disponibilitat d’infraestructures de transport permet la mobilitat, reduint el cost de la producció i cohesionant el territori. Sense elles, el model de desenvolupament econòmic dels països del Primer Món és inviable perquè la globalització imposa la dependència externa de qualsevol sector productiu. Amb tot, cal tenir en compte que les infraestructures del transport sovint fracturen l’equilibri ecològic del territori i poden constituir una despesa insostenible.