Les infraestructures bàsiques de Catalunya


L’associació Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) promou l’accessibilitat
dels fluxos de mercaderies d’importació
i exportació a les cadenes de transport intermodal europeu.

La història i la geografia de Catalunya han condicionat el traçat de les grans infraestructures. Així, passos estratègics com els congostos de la Riba, a la comarca de l’Alt Camp, i de Martorell, al Baix Llobregat, juntament amb la vall del riu Llobregat, han concentrat les principals infraestructures viàries, portuàries i aeroportuàries. També les depressions internes i les planes, com la depressió Vallès-Penedès, conques internes de la Depressió Central, el corredor de la Selva o el Camp de Tarragona han canalitzat les grans infraestructures de pas a escala ibèrica i continental, fent possible la construcció d’infraestructures de connexió amb altres indrets de l’Estat espanyol i amb zones frontereres. També cal tenir en compte la densitat elevada de població en zones com la regió metropolitana de Barcelona, que ha condicionat la integració de grans infraestructures.


Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL)

L’associació Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL), que té l’objectiu de consolidar Catalunya com a principal pol logístic del sud d’Europa i referent per als fluxos comercials amb Àsia, el Magrib i Amèrica del Sud i Central, va presentar el 2011 l’estudi Agenda Logística 2020, que proposa les accions prioritàries que cal endegar en un termini de deu anys per garantir la competitivitat del sistema logístic català.

L’Agenda Logística 2020 s’ha articulat en quatre grans eixos: demanda; prestataris de serveis i logística; gestió d’infraestructures i territori; i formació, R+D+I, tecnologia i RSC.

Entre els objectius definits per aquest estudi, destaquen:


– Atraure inversions en emmagatzematge i convertir-se en referent en serveis de valor afegit.

– Maximitzar la internacionalització del sector logístic.

– Millorar l’eficiència, la seguretat i la sostenibilitat de les activitats logístiques.

– Promoure la gestió público-privada de les infraestructures.

– Esdevenir un centre d’R+D+I a la Mediterrània, Amèrica Llatina i el Carib.

– Difondre el reconeixement de la logística com a sector estratègic.


Fruit d’aquests objectius, l’Agenda Logística 2020 especifica 23 accions que cal desenvolupar, tant en la gestió de les empreses logístiques i de transport com en les infraestructures, i que incideixen en aspectes tan diversos com són els horaris i la qualitat dels serveis, els corredors de transport, la implantació de tecnologies o l’ampliació de la capacitat de les infraestructures viàries i ferroviàries.

Barcelona-Catalunya Centre Logístic, impulsada per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Autoritat Portuària de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca, desenvolupa una important tasca de difusió per aconseguir que la logística sigui percebuda com un sector estratègic per a la internacionalització i el creixement de l’economia catalana.