El transport ferroviari


Dins la xarxa de mitjana distància
que dóna servei de transport
de viatgers, la línia entre Barcelona, Tarragona i Lleida està coberta amb trens Avant, un servei d’alta velocitat específicament dissenyat per a viatges curts. A la imatge, andanes de l’estació de Camp de Tarragona.

El ferrocarril és un mode de transport per a passatgers i mercaderies amb una elevada capacitat de transport, i el més sostenible des del punt de vista de consum d’energia i el baix volum d’emissions contaminants.

A la xarxa ferroviària catalana hi conviuen tres amples de via diferents: ibèric (1.668 mm), mètric (1.000 mm) i internacional (1.435 mm); els quals coexisteixen en dues xarxes: la d’Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), organisme que depèn del Ministeri de Foment, i la de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), amb un recorregut de 1.600 km.

La xarxa d’Adif està constituïda per catorze línies, vuit de rodalies i sis de regionals, que arriben a 236 estacions, amb una longitud total de línies de 1.329 km. La xarxa d’FGC està constituïda per tretze línies, amb 103 estacions i una longitud de 271 km.