Formació per a directius


Malgrat que no existeix una titulació de grau superior específica sobre logística, les universitats disposen d’un ampli ventall de màsters i postgraus, als quals s’hi ha de sumar l’oferta formativa d’escoles de negoci i entitats empresarials:


– La Fundació ICIL posseeix una de les ofertes formatives més àmplies. Destaca el seu Màster en Logística Integral, que ha superat les 62 edicions, i un nombre elevat de seminaris i cursos específics.

– El Centro Español de Logística (CEL) és un referent de les titulacions atorgades per l’American Production and Inventory Control Society (Apics), entre les quals destaca la Certified Supply Chain Professional.

– La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) disposa del Màster Executive en Logística Integral, que permet optar al Certificat Europeu Sènior de Logística de l’European Logistics Association (ELA) i a la titulació CPIM, sobre gestió de la cadena de subministrament de la Apics. A aquest se li suma el Màster en Logística, Transport i Mobilitat.

– La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofereix el Màster en Logística Integral i Operacions.

– La Universitat Ramon Llull celebra el seu Master in Supply Chain Management and Technology.

– EAE Business School ofereix el seu Màster en Supply Chain Management, amb una doble titulació per la pròpia EAE i la UPC.

– Eada planteja el Màster en Direcció d’Operacions i Supply Chain Management.

– També cal destacar els postgraus en direcció d’empreses d’Esade o els programes MBA d’Iese, que inclouen les operacions logístiques en els seus continguts.