Formació professional de cicle superior i cursos per a operaris


El desenvolupament logístic demana
nous perfils professionals que s’adaptin a un entorn en canvi constant a tots
els nivells de formació. A la imatge, l’edifici Media-Tic, nucli d’unió
entre l’espai dels clústers Media i TIC
del 22@, un punt de trobada per a empreses i professionals, amb espais per a la recerca i la formació.

Hi ha una demanda a les empreses de professionals de nivell mitjà i de base capacitats per assumir conceptes logístics i models estratègics. En el capítol de personal intermedi, la formació està coberta a Catalunya per la titulació de Tècnic superior en gestió del transport, cicle superior de dos cursos que inclou la formació en un centre de treball, així com aspectes relatius a la gestió administrativa, l’emmagatzematge i les aplicacions informàtiques, entre d’altres. Es prepara els alumnes per treballar en càrrecs intermedis: cap de tràfic, tècnic en operadors logístics, responsable de magatzem, etc. Aquesta formació propicia la col·laboració entre el centre de formació i les empreses del sector, aspecte que facilita la inserció professional dels alumnes.

La logística també està present de manera transversal en la formació professional de cicle superior i mitjà d’especialitats com el comerç i el màrqueting o les indústries alimentàries, on s’inclouen continguts sobre aprovisionaments, transport, emmagatzematge, logística comercial, gestió de punts de venda, logística de producció o processos d’embalatge.

Pel que fa als nivells més bàsics de la formació logística, cal dir que totes les funcions són rellevants en el si de les organitzacions, de manera que disposar de personal format equival a reduir les errades en la manipulació i preparació de les comandes i les pèrdues en el producte manipulat. La formació es indispensable per assolir nivells adequats de productivitat, aprofitament dels mitjans tècnics i, sobretot, seguretat en un entorn on treballen persones amb elements mecànics mòbils.

No és factible, per exemple, transformar el sistema tradicional de preparació de comandes o incorporar nous carretons elevadors amb noves funcions electròniques sense realitzar un pla de formació. Per aquest motiu, els fabricants d’elements de manutenció ofereixen la formació necessària als seus clients i, d’altra banda, existeix una àmplia oferta de cursos de formació en diferents modalitats: formació específica i continuada, cursos de garantia social... L’empresa catalana Iftem va ser pionera en la formació sobre l’ús de carretons elevadors i n’és ara un referent internacional, amb l’objectiu que l’operari s’adapti als mitjans tècnics que té al seu abast per treballar amb la màxima productivitat i seguretat.