Planificació del territori i gestió logística


A Catalunya, les àrees de planificació territorial, mobilitat, habitatge i medi ambient estan sota la responsabilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, de manera similar a com passa en altres països propers com França, Països Baixos o Portugal.

Les directrius d’aquest departament persegueixen mantenir un equilibri entre el desenvolupament territorial i la sostenibilitat ambiental, racionalitzant-ne els recursos en tots els àmbits d’actuació.


Catalunya requereix inversions en infraestructures de transport, i el ferrocarril és l’únic mitjà amb prou capacitat per donar resposta
a les necessitats de mobilitat, tant de viatgers com de mercaderies. A la imatge, col·locació de dovelles en els treballs d’una tuneladora.