La gestió logística a l'empresa


Detall d’un capitell de la catedral
de Girona, on s’aprecia el treball de dos picapedrers. Aquest ofici va ser clau
en el desenvolupament urbanístic
de les ciutats a l’Edat Mitjana.

La gestió d’operacions en l’àmbit de la logística ha evolucionat des d’una visió de processos aïllats fins a una activitat integrada, gràcies al desenvolupament d’eines informàtiques de gestió i de programes d’execució de la producció (manufactured execution systems o MES) que permeten conèixer l’estat de la fàbrica en temps real o anticipar colls d’ampolla. La idea és crear un sistema harmònic en totes les operacions de l’empresa, per la qual cosa és essencial que hi hagi un control en temps real i es pugui disposar de tota la informació i les eines per interpretar-la.

Resulta evident que la planificació integrada a mitjà i llarg termini de la cadena de subministrament aporta beneficis tangibles. Les empreses que fabriquen contra estoc poden anticipar-se a les tendències de la demanda i d’adequar els nivells de les existències d’una forma més pròxima a la realitat, millorant el servei en un percentatge superior al 10 % o amb una reducció substancial dels estocs, que pot arribar a xifres del 40 %. Lògicament, cada sector presenta un nivell de servei diferent, ja que no és el mateix un recanvi d’automòbil que el material quirúrgic: es tracta d’aconseguir un equilibri entre el nivell de servei que es desitja i el cost que això suposa.

Al sector agropecuari, la cadena
logística ve determinada pels grans volums a moure i pels aspectes sanitaris. A la imatge, l’escorxador de Mercabarna, el més important de Catalunya.

Quan es tracta de gestió d’operacions, les empreses s’esforcen per identificar els colls d’ampolla que qüestionen el conjunt de la seva activitat. Parlem d’aquells elements que suposen un entrebanc per si mateixos i que condicionen l’activitat d’altres graons de la cadena. Aquests colls d’ampolla abracen molts àmbits: des del magatzem que no respon al nivell de servei que exigeix la pròpia línia de producció, a la línia de producció que no pot respondre a les necessitats del mercat, o a la incapacitat del sistema de distribució per donar sortida a la demanda en un moment determinat. Però els colls d’ampolla acostumen a anar més enllà i a generar-se en un sistema d’informació ineficient de l’empresa.