La logística dels serveis


A les empreses de serveis del sector turístic o la restauració, els escandalls
de costos i la gestió dels materials tenen una dimensió cabdal. El parc d’oci Port Aventura a Salou (Tarragona) disposa d’un sistema de gestió corporativa per als seus serveis de restauració, atraccions i espectacles, per a materials
i rotacions de característiques molt diverses.

Les noves tendències logístiques acostumen a aplicar-se en primer lloc a la indústria i a sectors tradicionalment avantguardistes, com l’automoció. Tanmateix, no és prou conegut el paper rellevant de la logística en les organitzacions que ofereixen serveis, com ara els d’assistència, els del sector turístic o la restauració, on els escandalls de costos i la gestió de la informació i els materials tenen una dimensió cabdal en un marc que tracta d’assegurar l’eficiència de cada moviment.

Organitzacions líders com el RACC, la multinacional nord-americana McDonald’s; The Eat Out Group, propietària de marques tan conegudes com Pans&Company, Bocatta o Fresc Co; la cadena catalana de restauració Paradís; grups hotelers espanyols com Husa, Barceló, Melià o Hotusa, o grans referents mundials com Intercontinental i Hilton, no tindrien el reconeixement i el potencial dels que gaudeixen sense una estratègia que suma servei al client i diferenciació respecte de la competència amb una gestió logística acurada.

També per a les empreses prestatàries de serveis, una política de proveïdors adequada ha demostrat que pot reduir la factura aprofitant sinergies, mentre que una reorganització dels fluxos interns, l’establiment de centres logístics o la subcontractació d’accions a operadors logístics són opcions considerades en les seves planificacions. Es tracta que qualsevol operació es vinculi a la cadena de subministraments i generi la resposta necessària, evitant ineficiències com ara un excés d’existències que suposi més costos d’immobilitzat i la possible pèrdua de qualitat del producte o la ruptura de l’estoc, que incideix negativament sobre el servei al client. La lògica de la logística s’incorpora a la gestió de compres i als procediments interns, sempre amb el client com a objectiu.

El pes del turisme a l’economia catalana té uns efectes immediats sobre l’aprovisionament de la infraestructura turística. Entre els nombrosos motius que atrauen el turisme, l’arquitectura és sens dubte un dels referents més significatius. A la fotografia, banc recobert de trencadís del Parc Güell, de formes ondulades i vives, obra de l’arquitecte Antoni Gaudí (1852-1926), declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat
per la Unesco.

Al mateix temps, resulta clau comptar amb una eina de gestió empresarial adaptada a les particularitats de l’organització que permeti una visió global de les àrees funcionals i asseguri el conjunt de la cadena de subministraments: reserves, incloent-hi, si és el cas, la integració d’agències de viatges, gestió de les compres i dels estocs en funció de la planificació de l’ocupació, gestió dels serveis de restauració i d’habitacions, gestió dels recursos humans, facturació, etc. Port Aventura, per exemple, ensenya dels parcs d’oci a l’Estat espanyol, va apostar des dels seus inicis per una solució ERP de gran calat tipus SAP per a la gestió d’unes instal·lacions en les quals coexisteixen amplis serveis de restauració, atraccions i espectacles, amb unes necessitats immenses de materials de rotacions i característiques molt diverses.

Com en tants altres sectors, les cadenes hoteleres, les de restauració i l’anomenat «canal horeca», compten amb la possibilitat de recórrer als operadors logístics, que ofereixen serveis més propis d’empresa col·laboradora que de prestatari de la gestió del magatzem i el transport. A Catalunya, als operadors logístics estrictes per a l’hosteleria i les divisions d’operadors logístics generalistes (Conway, Logirest, Hermes Logística, etc.) s’hi afegeixen distribuïdors especialitzats, com ara Serhs.

L’especialització dels operadors i l’interès per limitar els magatzems propis fan preveure que la subcontractació s’incrementarà en aquests sectors. Els operadors poden assumir tasques de gestió de proveïdors o preparar i fer enviaments seqüencials de comandes segons les necessitats als restaurants d’una cadena, una activitat que implica un grau alt de seguretat i confiança. Evidentment, els operadors logístics que ofereixen serveis a aquestes empreses són experts en el treball amb producte a temperatura controlada, tant pel que fa al transport, en disposar de vehicles multitemperatura, com als magatzems, amb espais idonis per a les exigències de cada producte.


Grup Paradís, la logística a taula

Grup Paradís obté el seu reconeixement
d’una estratègia que suma servei al client
i diferenciació amb una gestió logística acurada.

El grup Paradís és una empresa catalana dedicada a la restauració que compta amb una estructura pròpia de restaurants i ofereix serveis de càtering de qualitat (serveis a empreses, casaments, etc.). La seva estratègia es recolza en la traçabilitat total dels productes frescos, una integració i relació de col·laboració molt propera amb els proveïdors de matèries primeres, que s’adapten a la política de qualitat del grup, i una estructura de centres logístics (magatzems de tot tipus de materials, espais per al tractament de productes i cuines) repartits estratègicament per la geografia espanyola. La decisió de comptar amb centres logístics propis, que inclouen cuines on es treballa el producte segons els paràmetres preestablerts pel grup, permet comptar amb un sistema flexible i àgil, capaç de portar els plats al punt de celebració en els terminis més ajustats per garantir la qualitat del producte a la taula del comensal.