La mobilitat a Catalunya


Un major grau de mobilitat normalment comporta un més gran impacte en el medi ambient, atès que es produeixen més desplaçaments que alhora generen més emissions contaminants, més ocupació del territori i, a mitjà i llarg termini, la necessitat de disposar de més infraestructures. Per tant, sembla imprescindible dissenyar un model de desenvolupament del territori amb unes infraestructures i uns serveis de transport que permetin absorbir la creixent demanda de mobilitat, però de manera sostenible i eficient, coherent amb les necessitats i capacitats futures.