Les terminals intermodals


El port de Barcelona compta
amb diverses terminals ferroviàries d’ample de via internacional,
com la de TCB, especialitzada en tràfic de contenidors.

Catalunya està desenvolupant quatre grans plataformes intermodals situades a les àrees de l’Empordà, el Vallès, el Prat i el Penedès, que a més de ser centres logístics, donen un paper rellevant al transport ferroviari de mercaderies.

Dues d’aquestes terminals són projectes de Cimalsa, l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya que desenvolupa la xarxa de centres logístics: el Centre Intermodal Empordà, a Girona, que disposa d’accés ferroviari d’ample europeu i ibèric, i el Centre Intermodal Penedès, ubicat entre Barcelona i Tarragona.

L’altra terminal intermodal és la ubicada a la zona Prat, a Barcelona, i inclou el port i la seva zona d’activitats logístiques. Amb 50 ha, tindrà connexió ferroviària amb els dos amples de via existents.

La plataforma intermodal del Vallès, propera a l’estació de la Llagosta, tindrà 30 ha de superfície i connexió ferroviària d’ample mixt.