Les terminals intermodals


Els trens AVE circulen per la xarxa ferroviària d’altes prestacions que uneix Catalunya amb diferents capitals
del territori espanyol i fins a la frontera amb França, integrada a la xarxa transeuropea d’alta velocitat.

Les terminals intermodals gestionades per Adif donen suport als serveis explotats pels diversos operadors ferroviaris i són nodes de la cadena logística en els quals es produeix l’intercanvi de mode de transport, del camió al tren i viceversa, i on també es poden realitzar activitats de valor afegit a la mercaderia.

A Catalunya, les principals terminals intermodals es localitzen a Portbou (Girona), Barcelona (Morrot i Granollers), Constantí (Tarragona) i el Pla de Vilanoveta (Lleida), a les quals s’hi sumen les derivacions particulars o terminals de càrrega vinculades a l’activitat ferroviària d’empreses carregadores.

La regió metropolitana de Barcelona concentra un major nombre de terminals amb diferents funcionalitats i trànsits diversos. La terminal de Morrot del port serveix per agrupar contenidors d’origen marítim que han de ser expedits per via terrestre.

La terminal de Granollers cobreix la demanda de les comarques del Vallès i serveix també trànsits internacionals.

A Tarragona, la terminal de Constantí és la que dóna serveis de distribució peninsular de contenidors d’origen marítim i també rep mercaderies per a la seva reexpedició per via marítima.

La terminal del Pla de Vilanoveta, ubicada a Lleida, dóna servei a la demanda generada o atreta a la regió.

A Girona, la terminal fronterera de Portbou-Cervera és el node de connexió ferroviària amb la resta d’Europa, atès que canalitza la majoria de tràfics que s’originen a Catalunya i a la resta de l’arc mediterrani espanyol.

Pel que fa a les terminals de càrrega completa que obeeixen a necessitats industrials, les més rellevants són les de les companyies Seat i Solvay a Martorell, les de Celsa i Gonvarri a Castellbisbal, i la d’Ercros a Flix.

També hi ha altres tipus de terminals ferroviàries, com per exemple la de la Llagosta i la de Can Tunis, que són multifuncionals perquè s’hi fan tasques de recepció i estacionament de trens, tractament de càrregues, reparació de locomotores i operacions dutes a terme per operadors logístics com Alfil Logistics o Transfesa.