Operadors i serveis logístics


L’emmagatzematge i la manipulació
de mercaderies són, després del transport, les principals activitats logístiques subcontractades per
les empreses.

El fet que més caracteritza la incidència creixent de la subcontractació de les activitats logístiques és l’objectiu de reduir i fer variables els costos. Es tracta d’un fenomen totalment globalitzat i en alça que ofereix moltes possibilitats a les empreses d’aquest sector d’activitat, tant per ampliar el seu volum d’operacions com per a l’especialització en noves línies de treball.

A Catalunya, malgrat que s’està lluny d’altres països europeus com Regne Unit, on la demanda de serveis logístics és molt superior, l’avenç cap a subcontractar activitats estratègiques creix en paral·lel a la capacitat dels prestataris logístics d’aportar nous serveis i esdevenir soci estratègic del client.

Tret del 2009, any en el qual, per efecte de la crisi econòmica, l’activitat del sector logístic a Espanya va experimentar un retrocés del 8 %, derivat en part de la caiguda del 20 % del transport per carretera, la demanda de serveis logístics es manté activa. Un estudi de la consultora DBK assenyalava que el volum de negoci dels operadors logístics, considerant les activitats d’emmagatzemament i les operacions associades, va créixer a Espanya el 2010 en un 1,5 %, amb una facturació agregada de 3.475 milions d’euros, xifra molt similar a la de 2007.

Durant l’exercici de 2010 els clients principals dels serveis logístics van ser el sector alimentari, que aglutina una tercera part del negoci, i el de l’automoció, seguits de l’electrònica, els electrodomèstics, el tèxtil i el calçat, que van veure impulsada la seva producció pel creixement de les exportacions. Respecte a les activitats subcontractades, l’emmagatzematge i la manipulació de mercaderies van continuar mostrant un dinamisme una mica superior al del conjunt del mercat. Aquesta veta de negoci va passar a representar el 43 % del volum de negoci, mentre que la facturació derivada del transport de mercaderies de dipòsit, que suporta una pressió més gran sobre els preus, es va estancar.

Segons les dades de DBK, el sector dels operadors logístics a Espanya estava compost el 2010 per 200 empreses, quan el 2008 la mateixa consultora comptava 225 prestatàries. Això s’ha produït per la desaparició d’empreses petites, per la política d’absorcions dels operadors de major dimensió i per la penetració de multinacionals mitjançant l’adquisició d’empreses autòctones. Tot evidencia que s’ha accentuat la tendència a la concentració del sector, de manera que el 2010 les seves cinc empreses principals suposaven el 37,5 % del mercat, i les deu primeres, fins al 52 %. D’altra banda, les empreses han efectuat ajustaments a les seves estructures, cosa que ha afectat el nombre de treballadors i les instal·lacions. El desembre de 2010 el sector donava feina a 22.000 treballadors, que suposa un 15,5 % menys que el 2008. Quant al nombre de magatzems, el 2010 n’estaven oberts 1.150, el 30 % dels quals a les comunitats autònomes de Catalunya i Madrid.