Ports secs i terminals marítimes interiors


La Terminal Marítima de Saragossa (tmZ) és un port interior desenvolupat per donar serveis al comerç marítim, sustentat en la intermodalitat
vaixell-tren-camió i en un ús predominant del transport ferroviari. Pot rebre trens de 750 m de longitud, els més llargs
que circulen per Europa.

L’àrea d’influència dels ports pot créixer amb el suport de la xarxa ferroviària, a través de la qual els vagons poden ser carregats a la terminal portuària i viatjar fins a una terminal marítima interior o en sentit invers.

A Catalunya, una de les línies d’actuació estratègica de l’Autoritat Portuària de Barcelona ha estat l’ampliació del seu rerepaís mitjançant el desenvolupament de corredors logístics ferroviaris, especialment en l’eix Saragossa, Madrid i Lisboa. Això ha permès disposar d’una xarxa de plataformes logístiques i terminals marítimes interiors a través de la qual accedir als mercats peninsulars i del sud de França, i millorar els serveis d’importació i exportació.Terminal Marítima de Saragossa (tmZ)


És un port interior desenvolupat per donar serveis al comerç marítim, sustentat en la intermodalitat vaixell-tren-camió i en un ús predominant del transport ferroviari.

La Terminal Marítima de Saragossa (tmZ), ubicada a la zona d’activitats logístiques de Mercazaragoza, posa a l’abast dels importadors, exportadors i els agents marítims, transitaris i operadors logístics una oferta de serveis per al subministrament i la distribució de mercaderies a la vall de l’Ebre.

La terminal ferroviària de contenidors de tmZ és la infraestructura que assegura el corredor de transport entre el port de Barcelona, el nord-est i el centre de la península Ibèrica. Compta amb cinc quilòmetres de vies, una platja de maniobres de 12.000 m2, un dipòsit de 21.000 m2 per a contenidors i pot rebre trens de 750 m de longitud, els més llargs que circulen per Europa.

Pel que fa al tràfic de contenidors, tmZ va registrar l’any 2008 un total de 6.553 TEU, per passar l’any 2010 a manipular 39.400 TEU; és a dir, en dos anys va multiplicar per sis la seva activitat. També els moviments ferroviaris van créixer en aquest interval, passant dels 3.665 TEU el 2008 als 21.796 TEU el 2010.

La terminal compta amb un servei de tren diari amb Barcelona i freqüències setmanals amb Burgos, Vitòria i Madrid. També disposa de serveis que enllacen amb Tarragona i es preveu l’ampliació d’aquests amb els ports de Bilbao i València.

Els principals operadors i clients de tmZ són TCB Railways, Maersk, Continental Rail, EWS, Comsa i Renfe.Terminal Marítima de Toulouse (tmT)


L’estratègia per agilitzar els fluxos de mercaderies d’importació i exportació ha propiciat la creació de la Terminal Marítima de Toulouse (tmT), a França, una plataforma logística multimodal i de serveis per facilitar el comerç marítim internacional als importadors i exportadors de la regió Midi-Pyrénées i la seva àrea d’influència.

La terminal tmT ocupa una superfície de 20 ha a la plataforma Eurocentre, de les quals tres estan destinades al dipòsit i la gestió de contenidors, i les disset restants a la ZAL Toulouse, que compta amb 82.000 m2 per a magatzems i 4.200 m2 d’oficines.

Aquesta plataforma logística del port de Barcelona al sud de França permet donar servei en un radi de 300 km, on viuen 19 milions de persones. Equipada amb instal·lacions intermodals, tmT ofereix una bona continuïtat per terra, mar i aire ja que disposa de connexió directa a la xarxa d’autopistes i de ferrocarril, i es troba molt propera a l’aeroport.Terminal Marítima Centre


Manipulació de contenidors cisterna a la terminal intermodal TCB al port de Barcelona.

El port de Barcelona ha reforçat la seva presència en el centre de la Península desenvolupant la denominada Terminal Marítima Centre, a la localitat de Yunquera de Henares, a Guadalajara.

Aquesta infraestructura disposarà d’una zona d’usos logístics de 90.000 m2, i d’una terminal ferroviària de 135.000 m2, amb vies fèrries d’accés a les parcel·les de l’àrea d’emmagatzematge per a l’operativa del tràfic de contenidors.

La funció d’aquesta nova terminal interior és la de contribuir a potenciar la redistribució en el centre de la Península de les mercaderies que procedeixen del port català, així com facilitar l’encaminament cap a Barcelona dels fluxos d’exportació que s’originen en aquesta zona, que és una de les àrees més dinàmiques de l’Estat espanyol.Participació en altres ports secs


L’Autoritat Portuària de Barcelona també participa en el Puerto Seco de Azuqueca de Henares, una plataforma de connexió ferroviària per a la zona de Madrid i el centre de la península Ibèrica.

Aquest port sec es troba en un punt privilegiat des del punt de vista logístic, el corredor del Henares. Es tracta d’una infraestructura de serveis per al transport de mercaderies que suma una superfície superior als 60.000 m2.