Usos dels modes de transport a Catalunya


Catalunya és una comunitat pionera en desenvolupar polítiques per contrarestar la prevalença del transport privat i donar més rellevància al transport públic, especialment a les xarxes ferroviàries.

Amb dades de l’any 2009 i sobre una població aproximada de 6,4 milions d’habitants, a Catalunya es produeixen anualment prop de 24 milions de desplaçaments en dia feiner, amb una mitjana de 3,8 desplaçaments per persona i dia.

Un 10,3 % de la població, més de 659.000 persones, pertany al grup de població sense mobilitat, mentre que un 1,3 %, més de 83.000 persones, formen el grup de professionals de la mobilitat (transportistes, missatgers, comercials, tècnics, taxistes, etc.). El 88,4 % restant de la població, vora 5,7 milions de persones, efectuen gairebé 22,7 milions de desplaçaments diaris.

A la regió metropolitana de Barcelona és on més s’utilitza el transport públic, mentre que l’ús més elevat del vehicle privat es dóna a les comarques de Girona.

Per altra banda, els ajuntaments de grans ciutats, com Barcelona, Lleida o Girona van implantar, a imatge d’altres capitals europees, el sistema de lloguer de bicicletes, anomenat bicing. Es tracta d’un complement a la resta de transports públics al qual hi estan abonats centenars de milers de ciutadans.

El cotxe compartit o car sharing és una altra de les iniciatives per reduir el trànsit i la contaminació a les carreteres per mitjà de compartir o llogar cotxes entre particulars. Té una certa implantació a ciutats com Barcelona, on els usuaris contacten a través d’internet per coordinar els seus desplaçaments.