Zones franques, polígons industrials i parcs tecnològics


El desenvolupament industrial i econòmic de Catalunya durant el segle xx, i el de Barcelona en particular, va comportar la necessitat de disposar de zones on s’hi poguessin instal·lar nombroses empreses que iniciaven la seva activitat productiva i, fins i tot, una incipient activitat exportadora.

Catalunya compta amb una zona franca, ubicada a la ciutat de Barcelona, entre el port i l’aeroport, que va ser creada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona durant la dècada dels seixanta i que, des de llavors, ha promogut projectes pioners per al desenvolupament de l’economia.

Pel que fa a la seva activitat immobiliària, el Consorci promou i gestiona infraestructures industrials, comercials i de serveis: parcs logístics, centres comercials, naus tecnològiques, parcs industrials, edificis d’oficines, àrees de negocis, centres de serveis i parcs intel·ligents d’R+D.


Vista aèria de la franja litoral on s’asseu la zona d’activitats logístiques del port de Barcelona, amb la desembocadura del riu Llobregat a la dreta.


El polígon industrial de la Zona Franca


Està ubicat a set quilòmetres del centre de Barcelona i del seu aeroport, a tocar del port i de la terminal ferroviària de Can Tunis, i connectat amb les rondes de circumval·lació metropolitana, que enllacen amb la xarxa d’autopistes nacinals i internacionals.

El polígon Zona Franca és una peça clau de l’economia de Barcelona. El seu pes econòmic s’ha anat incrementant fins convertir-se en l’àrea industrial més gran i activa d’Espanya i una de les més dinàmiques d’Europa, amb més de tres-centes empreses instal·lades.

Durant el període 2000-2010, el polígon va experimentar un important procés de transformació, substituint algunes activitats industrials per d’altres més innovadores del sector logístic, terciari i de serveis. La seva superfície abasta els sis milions de metres quadrats, amb una xarxa viària de gairebé 30 km i més de 80.000 m2 de zones verdes.Zona Franca Duanera


A la Zona Franca Duanera hi poden accedir tota mena de mercaderies que, mentre dura la seva estada en règim de zona franca, no estan sotmeses a drets d’importació, gravàmens interiors ni mesures de política comercial.

La Zona Franca Duanera, situada dins el polígon industrial de la Zona Franca, té una superfície de 160.000 m2 i allotja més de cent empreses. Es tracta d’un espai duaner comunitari, separat de la resta del territori, al qual hi poden accedir tota mena de mercaderies que, mentre dura la seva estada en règim de zona franca, no estan sotmeses a drets d’importació, gravàmens interiors (IVA i impostos especials) ni mesures de política comercial. Tampoc hi ha cap limitació temporal per a la permanència de les mercaderies.

El seu origen es remunta a 1916 (aleshores, anomenada Puerto Franco), però no va ser fins el 1988 que s’inicià l’explotació del recinte principal, amb una infraestructura de magatzems i serveis que es van posar a disposició de petits negocis logístics.

La Zona Franca Duanera, propietat del Consorci, disposa de 84.000 m2 de magatzems i 9.000 d’oficines que es lloguen a tercers interessats en operar en règim de zona franca.Parc logístic de la Zona Franca


Situat dins el polígon Zona Franca, però promogut conjuntament pel Consorci de la Zona Franca i la corporació Abertis, el parc s’estructura en dues àrees diferenciades: una àrea logística, amb una superfície de 285.000 m2 i una àrea de negocis, de 120.000 m2.

La seva situació permet que tingui accessos directes a les rondes de circumval·lació de Barcelona, al port i a l’aeroport de Barcelona. També està connectat, mitjançant un túnel, amb l’estació ferroviària de mercaderies de Can Tunis.Altres polígons industrials i parcs tecnològics


El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha desenvolupat al territori català altres zones específiques per a les activitats industrials, logístiques i tecnològiques:Polígon industrial de Barberà del Vallès


Situat al municipi de Barberà del Vallès (Barcelona), ocupa 92 ha totalment utilitzades i té un important pes econòmic per la seva proximitat a la capital i perquè disposa de bones connexions amb els principals eixos viaris de Catalunya.Polígon industrial Santa Margarida II


Amb 55 ha de superfície, és una àrea industrial i comercial plenament integrada en l’entramat urbà de la ciutat de Terrassa (Barcelona) i alberga també el Parc Vallès, un gran complex lúdic i comercial.Parc industrial Granollers-Montmeló


Aquest parc, amb 81 ha, està ubicat al costat del Circuit de Catalunya, es troba a prop de Granollers i Montmeló (Barcelona), localitats amb un important teixit empresarial, i d’importants centres de transport i distribució com la CIM Vallès.Polígon industrial de Constantí


En un radi de cinc quilòmetres d’aquest polígon de 306 ha es troben totes les plataformes de transport: l’aeroport de Reus, el port de Tarragona i l’autopista AP-7. A més de grans avantatges per a les activitats logístiques, el recinte és una plataforma per al transport intermodal, ja que disposa d’una terminal ferroviària que és la principal central de mercaderies de Tarragona.Polígon industrial Domenys II


És un polígon de 42 ha ubicat a Vilafranca del Penedès (Barcelona), ben comunicat amb la xarxa d’autopistes. Aporta una gran activitat econòmica en una zona amb una llarga tradició empresarial.Polígon industrial del Parc Tecnològic del Vallès


Amb una superfície de 18 ha, està situat a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), molt proper a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Aquest polígon és un exemple pioner d’infraestructura industrial impulsora del desenvolupament tecnològic en el sector privat, i acull exclusivament empreses d’alta tecnologia.